Versenykiírás

2020/21. tanév

A verseny szervezői

  • A verseny meghirdetője: BME-VBK Vegy-Érték Tehetségpont
  • A verseny lebonyolítója: BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium
  • A szervezésben közreműködik: Magyar Kémikusok Egyesülete, BME-VBK Vegy-Érték Tehetségpont, BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A verseny célja, szellemisége

Oláh György Professzor Úr, egyetemünk korábbi hallgatója és oktatója 1994-ben kapta meg kiváló munkájának elismeréseként a Nobel-díjat, ennek 20. évfordulója alkalmából indítottuk el országos kémiaversenyünket. Rendezvényünket a Professzor Úr támogatásával Oláh György Országos Középiskolai Kémiaversenynek neveztük el. A verseny célkitűzése és egyben küldetése az, hogy színes, érdekes feladatokkal népszerűsítse a kémiát, a mérnöki- és természettudományokat a középiskolások körében. Közvetett céljaink között szerepel, − tudván, hogy a versenyek visszahatnak a mindennapi oktatásra −, hogy az egész magyar kémiaoktatást pozitív irányba befolyásoljuk, mégpedig a képességközpontú, gyakorlatorientált tanítás irányába. Bár Oláh György 2017-ben elhunyt, továbbra is minden tanévben megrendezzük a két levelező fordulóból, valamint egy budapesti zárthelyi döntőből álló versenyt.

Jelentkezés feltételei

A versenyre nevezhet minden magyarországi vagy határon túli középfokú oktatási intézményben tanuló diák. A versenyen való részvétel díjmentes.

Jelentkezés menete, határideje

Jelentkezésre kizárólag az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (hivatalos weboldalán) található Jelentkezés menüpont alatti profil megadásával van lehetőség. Jelentkezés előtt, kérjük olvassák el az Adatkezelési nyilatkozatot.
A jelentkezést követően kiküldünk egy emailt a megadott címre, amiben pontos leírást adunk meg a további teendőkről.

A regisztráció után ki kell tölteni a kategória beosztásra vonatkozó űrlapot. A rendszer elvégzi a megfelelő kategóriába való sorolást, és az erre vonatkozó űrlapot elküldi a versenyző regisztrációkor megadott e-mail címére, mely nyilatkozatot az iskola igazgatójának aláírásával és az iskola pecsétjével ellátva a jelentkezőknek beszkennelve, pdf formátumban fel kell tölteniük (bejelentkezés után „Feltöltés” fül alatt) az I. forduló beküldésének határidejéig, mely 2020. november 8. A jelentkezés az első forduló megoldásával és az igazolás leadásával válik véglegessé

Kategóriák

A megfelelő kategória kiválasztásához az alábbi elvek az irányadóak:

I. kategória:
9.-10. évfolyamos középiskolai tanulók, ha:
9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek órarend szerinti heti óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 5 órában tanulják a kémiát,
kivéve az a 10. évfolyamos versenyző, aki előző tanévben megnyerte az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny I. kategóriáját és/vagy az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny I/A vagy I/B kategóriájában benne volt az első három helyezett között.


II. kategória:
9.-11. évfolyamos középiskolai tanulók, ha:
9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek órarend szerinti heti óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 8 órában tanulják a kémiát,
kivéve az a versenyző, aki előző évek valamelyikében megnyerte az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny II. kategóriáját és/vagy az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny II/A vagy II/B kategóriájában benne volt az első három helyezett között és/vagy a kémia OKTV-n döntőbe jutott.


III. kategória:
9-13. évfolyamos középiskolai tanulók, ha:
9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek órarend szerinti heti óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag 8-nál több órában tanulják a kémiát,
kivéve az a versenyző, aki előző évek valamelyikében megnyerte az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny III. kategóriáját és/vagy kémia OKTV-n 1-10. helyezett volt és/vagy meghívást kapott a Nemzetközi Kémiai Diákolimpia felkészítőjére.


IV. kategória:
azon középiskolai tanulók, akik országos vagy nemzetközi természettudományos versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a heti óraszámtól függetlenül,
illetve azon vállalkozó szellemű diákok, akik ugyan a fenti versenyeken nem értek el kiemelkedő eredményt, azonban nálunk a legmagasabb kategóriában szeretnék megmérettetni magukat. A kategória csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, ellenkező esetben összevonásra kerül a III. kategóriával.


A kategóriákba sorolást a rendszer automatikusan elvégzi a regisztráció során. Amennyiben a versenyző szeretne, indulhat a fent leírtaknak megfelelőnél magasabb kategóriában is (a regisztrációs űrlap kitöltése során lehet jelezni). Viszont az alacsonyabb kategóriában való indulás a versenyből való kizárást vonja maga után! Ezért kérünk minden kedves jelentkezőt, hogy kémiatanárával konzultáljon a kategóriaválasztást illetően.

Levelező fordulók

Az első két forduló levelezős. A fordulók feladatlapjai a verseny honlapján a Feladatsorok menüpont alatt lesznek elérhetőek. A megoldások leadása az oldalon történik.

A megoldások beküldésére az alábbi útmutatás vonatkozik:

  • A feleletválasztós illetve gondolkodtató kérdéseket feladattípusonként külön egy-egy lapra, a számolási példákat pedig külön lapokra kérjünk megoldani, kizárólag kézzel, olvashatóan írt megoldásokat fogadunk el.
  • Minden lap jobb felső sarkában jól látható módon fel kell tüntetni a versenyző regisztrációkor kapott azonosítóját és kategóriáját, valamint a feladat számát.
  • Átláthatatlanul vagy nem kellő alapossággal kidolgozott, illetve olvashatatlan megoldásokat jó végeredmény esetén sem fogadunk el.
  • A beadott feladatokat kizárólag szkennelt formában, pdf fájlként tudjuk elfogadni. A feladatsorokat bejelentkezés után a Feltöltés menü alatt tudjátok feltölteni. A dokumentum nevének tartalmazza a versenyző azonosítóját, illetve kategóriáját. (pl.: Fordulo1_AB12_II_kat.pdf) Ha nem megoldható a feladatok egy fájlban való feltöltése, akkor a dokumentum neve tartalmazza a feladat sorszámát. (pl.: Fordulo1_AB12_II_kat_1feladat.pdf) Amennyiben a szkennelt kép a nyomtatás után nem jól látható, azaz rossz minőségben lett beolvasva, a megoldást nem áll módunkban értékelni.
  • Kizárólag azok a feladatlapok kerülnek értékelésre, amelyek a határidő napján 23:59-ig beérkeztek.

A verseny két levelező fordulóból, és az ezeket követő helyszíni (zárthelyi) döntőből áll. A döntő fordulóra összesen 40 fő kaphat meghívást. Az egyes fordulók eredményei, illetve a továbbjutott diákok listája a honlapon kerülnek kihirdetésre.

Leadási határidők:

I. forduló: 2020. november 8.

II. forduló: 2021. január 9.

Döntő

A döntőben a II. forduló legjobbjai, a négy kategóriából összesen 40 fő vehet részt. A zárthelyi döntőbe jutott diákoknak egy feladatlapot kell megoldaniuk önállóan, emellett egy előre megadott témakört feldolgozva, otthon elkészített prezentációt kell bemutatniuk, melyet szakmai zsűri fog pontozni. Emellett, az idei tanévben a IV. kategória döntőbe jutott versenyzői egy előre meghatározott laborgyakorlatot is fognak végezni. A végső sorrend alapja a döntő feladatain szerzett pontszámok összege, amennyiben ezeket figyelembe véve holtverseny alakulna ki, az elődöntőben elért pontszámok határozzák meg a végleges sorrendet.

Időpont(szóbeli): 2021. február 26/27.

Helyszín(szóbeli): online, Microsoft Teams

Időpont(írásbeli): 2021. április 7.

Helyszín(írásbeli): reméljük, offline

Ismeretanyag

A feladatok megoldásához középiskolai természettudományos (elsősorban kémiai, de emellett fizikai és biológiai) ismeretek szükségesek. A levelező fordulókban előfordulnak a középiskolai tudáson túlmutató, azonban ahhoz szorosan kapcsolódó kérdések.

Díjazás

Információk a versennyel kapcsolatban

A verseny honlapján (https://olahverseny.szasz.bme.hu/), illetve a Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/olahverseny) találhat naprakész információkat a versennyel kapcsolatban. A verseny feladatsorait, illetve az eredményeket a verseny honlapján ismertetjük. A beküldött megoldásokat feladatonként külön-külön személy javítja, a javítást pedig egy tőle független személy ellenőrzi.

Kérdéseiteket az olahverseny@gmail.com e-mail címen tehetitek fel. Az e-mail tárgya tartalmazza a KÉRDÉS szót!

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk!

Dr. Hornyánszky Gábor

A BME VBK Dékáni Hivatalának vezetője, Tehetséggondozásért felelős dékánhelyettese

Dr. Nagy József

A BME VBK dékánja