Versenykiírás

2023/24. tanév

A verseny szervezői

 • A verseny meghirdetője: BME-VBK Vegy-Érték Tehetségpont
 • A verseny lebonyolítója: BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium
 • A szervezésben közreműködik: Magyar Kémikusok Egyesülete, BME-VBK Vegy-Érték Tehetségpont, BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A verseny célja, szellemisége

Oláh György Professzor Úr, egyetemünk korábbi hallgatója és oktatója 26 éve kapta meg kiváló munkájának elismeréseként a Nobel-díjat, ennek emlékére, még a Professzor Úr életében, személyes támogatásával országos kémiaversenyt alapítottunk. Rendezvényünket a Professzor Úr támogatásával Oláh György Országos Középiskolai Kémiaversenynek neveztük el. A verseny célkitűzése és egyben küldetése az, hogy színes, érdekes feladatokkal népszerűsítse a kémiát, a mérnöki- és természettudományokat a középiskolások körében. Közvetett céljaink között szerepel, − tudván, hogy a versenyek visszahatnak a mindennapi oktatásra −, hogy az egész magyar kémiaoktatást pozitív irányba befolyásoljuk, mégpedig a képességközpontú, gyakorlatorientált tanítás irányába. A verseny két levelező fordulóból, valamint egy budapesti zárthelyi döntőből áll. A döntő forduló egy helyszíni írásbeli feladatsor megírásából és egy szóbeli, előre elkészített prezentáció előadásából, illetve a IV. kategória számára (amennyiben nem kerül összevonásra a III. kategóriával) egy laborfeladat elvégzéséből áll.

Jelentkezés feltételei

A versenyre nevezhet minden magyarországi vagy határon túli középfokú oktatási intézményben tanuló diák. A versenyen való részvétel díjmentes.

Jelentkezés menete, határideje

Jelentkezésre kizárólag az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (hivatalos weboldalán) található Regisztráció menüpont alatti űrlap kitöltésével van lehetőség. A jelentkezés az I. forduló megoldásával válik véglegessé, melynek beküldési határideje 2023. november 7. A regisztráció során megadott adatok alapján a rendszer generál egy adatlapot. Ezt a jelentkezőknek az iskola igazgatójának aláírásával és az iskola pecsétjével ellátva, beszkennelve, pdf formátumban fel kell tölteniük (bejelentkezés után Fájl feltöltése fül alatt) a II. forduló beküldésének határidejéig, mely 2024. január 15.

Kategóriák

A megfelelő kategória kiválasztásához az alábbi elvek az irányadóak:

I. kategória

9.-10. évfolyamos középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek órarend szerinti heti óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 5 órában tanulják a kémiát, kivéve az a 10. évfolyamos versenyző, aki előző tanévben megnyerte az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny I. kategóriáját és/vagy az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny I/A vagy I/B kategóriájában benne volt az első három helyezett között.

II. kategória:

9.-11. évfolyamos középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek órarend szerinti heti óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 8 órában tanulják a kémiát, kivéve az a versenyző, aki előző évek valamelyikében megnyerte az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny II. kategóriáját és/vagy az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny II/A vagy II/B kategóriájában benne volt az első három helyezett között és/vagy a kémia OKTV-n döntőbe jutott.

III. kategória:

9-13. évfolyamos középiskolai tanulók, ha: 9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek órarend szerinti heti óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag 8-nál több órában tanulják a kémiát, kivéve az a versenyző, aki előző évek valamelyikében megnyerte az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny III. kategóriáját és/vagy kémia OKTV-n 1-10. helyezett volt és/vagy meghívást kapott a Nemzetközi Kémiai Diákolimpia felkészítőjére.

IV. kategória:

Azon középiskolai tanulók, akik országos vagy nemzetközi természettudományos versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a heti óraszámtól függetlenül, illetve azon vállalkozó szellemű diákok, akik ugyan a fenti versenyeken nem értek el kiemelkedő eredményt, azonban nálunk a legmagasabb kategóriában szeretnék megmérettetni magukat.

Érdeklődés hiányában a kategória összevonásra kerül a III. kategóriával.

A kategóriákba sorolást a rendszer automatikusan elvégzi a regisztráció során. Amennyiben a versenyző szeretne, indulhat a fent leírtaknak megfelelőnél magasabb kategóriában is (a regisztrációs űrlap kitöltése során lehet jelezni). Viszont az alacsonyabb kategóriában való indulás a versenyből való kizárást vonja maga után! Ezért kérünk minden kedves jelentkezőt, hogy kémiatanárával konzultáljon a kategóriaválasztást illetően.

Levelező fordulók

Az első két forduló levelezős. A fordulók feladatlapjai a verseny honlapján a Feladatsorok menüpont alatt lesznek elérhetőek, és a megoldások szintén a verseny honlapján nyújthatók be elektronikusan pdf formátumban a Bejelentkezés menüpontban Fájl feltöltése címszó alatt. A levelező forduló funkciója, hogy meghatározzuk a továbbjutást a második fordulóba, illetve a döntőbe. A döntő eredménye független a levelező fordulókon elért pontszámoktól.

A megoldások beküldésére az alábbi útmutatás vonatkozik:

 • A megoldások beküldésére az egyes feladatlapok elején lévő információk irányadók.
 • A feladatok beérkezése lehetőleg elektronikus formátumban történjen. Az elfogadott formátumok .xlsx,.docx,.pdf. Az esettanulmányokat kizárólag elektronikus formátumban tudjuk elfogadni. A számítási példák érkezhetnek szkennelt, vagy fotózott formátumban, kizárólag .jpeg,.png,.pdf
 • Minden beérkezett feladatmegoldás külön dokumentumként kerüljön fel a honlapra, az alábbi formátum szerint: Versenyző_azonosítója_Feladat_Típusa.fájlkiterjesztés!.A feltöltést követően a honlapon ki kell választani a feltöltött feladat típusát (pl. feleletválasztós, esettanulmány, stb.)
 • Minden dokumentum fejlécében szerepelnie kell a versenyző azonosítójának. Szkennelt megoldás esetén minden lap jobb felső sarkában jól látható módon fel kell tüntetni a versenyző regisztrációkor kapott azonosítóját és kategóriáját, valamint a feladat számát.
 • Átláthatatlanul vagy nem kellő alapossággal kidolgozott, hibásan feltöltött illetve olvashatatlan megoldásokat jó végeredmény esetén sem fogadunk el.
 • A feltöltéssel, illetve a kidolgozással kapcsolatos kérdés esetén az olahverseny@gmail.com keresendő.
 • Kizárólag azok a feladatlapok kerülnek értékelésre, amelyek a határidő napján 23:59-ig beérkeztek.

A verseny két levelező fordulóból, és az ezeket követő helyszíni (zárthelyi) döntőből áll. A döntő fordulóra összesen 40 fő kaphat meghívást. Az egyes fordulók eredményei, illetve a továbbjutott diákok listája a honlapon kerülnek kihirdetésre.

Leadási határidők:

I. forduló: 2023. november 7.

II. forduló: 2024. január 15.

Döntő

A döntőben a II. forduló legjobbjai, a négy kategóriából összesen maximum 40 fő vehet részt. A zárthelyi döntőbe jutott diákoknak egy feladatlapot kell megoldaniuk önállóan, emellett egy előre megadott témakört feldolgozva, otthon elkészített prezentációt kell bemutatniuk, melyet szakmai zsűri fog pontozni, illetve a IV. kategóriának (amennyiben nem kerül összevonásra a III. kategóriával) egy laborfeladatot is el kell végeznie. A végső sorrend alapja a döntő feladatain szerzett pontszámok összege, amennyiben ezeket figyelembe véve holtverseny alakulna ki, a II. fordulóban elért pontszámok határozzák meg a végleges sorrendet.

Időpont: 2024. március 1-2.

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Ch épület

Ismeretanyag

A feladatok megoldásához középiskolai természettudományos (elsősorban kémiai, de emellett fizikai és biológiai) ismeretek szükségesek. A levelező fordulókban előfordulnak a középiskolai tudáson túlmutató, azonban ahhoz szorosan kapcsolódó kérdések.

Díjazás

 • Minden döntőbe jutott versenyző oklevelet kap.
 • Minden kategória 1-6. helyezettje 30 felvételi többletpontot kap, amennyiben a BME VBK-ra jelentkezik.
 • Minden kategória első helyezettje értékes tárgyjutalommal is gazdagodik, amely a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek szerint kerül megállapításra (előreláthatólag nagy értékű elektronikai eszköz vagy könyvvásárlási utalvány).
 • Minden kategória első három helyezettje kedvezményes áron vehet részt a FEB-táborban.
 • Természetesen hangsúlyt fektetünk a felkészítő pedagógusok díjazására is, így a döntőn legtöbb és/vagy legjobb teljesítményt nyújtó diákok alapján felkészítő tanári különdíjak is kiosztásra kerülnek.

Információk a versennyel kapcsolatban

A verseny honlapján (https://olahverseny.szasz.bme.hu/), illetve a Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/olahverseny) találhat naprakész információkat a versennyel kapcsolatban. A verseny feladatsorait, illetve az eredményeket a verseny honlapján ismertetjük. A beküldött megoldásokat feladatonként külön-külön személy javítja, a javítást pedig egy tőle független személy ellenőrzi.

Kérdéseiteket az olahverseny@gmail.com e-mail címen tehetitek fel. Az e-mail tárgya tartalmazza a KÉRDÉS szót!

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk!

Dr. Hornyánszky Gábor

A BME VBK Dékáni Hivatalának vezetője, a versenybizottság elnöke

Dr. Pokol György

A BME Tehetségsegítő Tanácsának elnöke